Vad gäller? Läs mer…

MCP på Bollerup

MCP Foder har använts sen 2008 i grisstallarna på Bollerups Naturbruksgymnasium. Tessan Frank visar här runt hur de använder siktad blocktorv från Scanpeat och, såklart, även MCP zeolit. Som järntorv, avvänjning och fodertillskott.

Årets grisleverantör använder MCP FoderTorv/Fe

Håkan Svensson

Naturbruks gymnasiet i Bollerup, som drivs av Håkan Svensson, har utsets till Årets grisleverantör 2010 av Scan. MCP FoderTorv/Fe ersätter fullt ut både järnpasta och järnspruta. Grisarna växer bättre och är friskare. Problem relaterade till överdosering av järn har försvunnit. Ledbesvär och diaréer har nära nog eliminerats helt. Läs mer om MCP Foder Tycker de … Läs mer