Välkommen till

Med oss kan du välja rätt produkt till rätt ändamål häst – ko – gris – kyckling.

Torvportalen är skapad för att sprida mer kunskap om torv, torvsubstrat och torvströ i samarbete med ledande företag i torvbranschen.

Torv används inom både odling, grisuppfödning och som stallströ. Torven anpassas efter kundens behov.

Vi fyller på efterhand. Vad tycker du borde finnas här? Kontakta oss gärna. Fyll i Intressanmälan för mer info.

Torvportalen & strö

Harvtorv eller Blocktorv? Se mer i filmen

Råbelövs grisar

Behövs Zink? Se hur Peter Dueholm gör.

MCP strö och miljö till kyckling