om torvportalen

Torvportalens mål!

I många år har det sålts torv till olika användningsområde där strötorv är en stor användaremarknad men kunskapen vad torv är har varit mycket låg.

Att vi från branschen inte nått ut till strötorvsanvändare om vad torv egentligen är är bara beklagligt därför startar vi nu Torvportalen.se.

Sidan kommer att utvecklas efterhand och vi hoppas även på återkopplingar från er som användare av våra ströprodukter för att förbättra vår service till er.

Det finns olika humifieringsgrader (förmultningsgrad) av torv och har mycket stor betydelse på hur torven skall användas.

Kallas också von Post-skalan och bär namn av sin uppfinnare, den svenske geologen Lennart von Post Skalan går från 1 (H1) till 10 (H10) där 1 är låg humifieringsgrad och 10 hög. Låg humifieringsgrad innebär att torven i princip är obefintligt nedbruten och att mycket vatten finns bundet i materialet. Hög humifieringsgrad innebär att i princip all torv är nedbruten och att partiklar inte går att urskilja ur den lera som bildats.

En bra strötorv håller låga värde H3-H4 och  är en ”ung” torv.

Ibland finns det på marknaden störtorv med höga värde och det är då vi får ett ”smutsigt” resultat denna torv bör vara förpassad till energimarknaden.

Viktig är också fiberinnehåll, ljushet och dammegenskaper för att uppnå det mål man har med sin strötorv.

 

 

Ett bra exempel är att använda en yngre torv med lågt värde inomhus och kanske en något mörkare i tex uteboxar på så vis är det möjligt att optimera kostnaderna.

För mer information se även www.svensktorv.se som beskriver hela vår bransch, på denna hemsida finns mycket information att ta till sig.

Målet är att med olika torvprodukter ge besökarna en ”snabb” utbildning vad är torv!

Hälsningar

Thomas Merlöv
0709 299099
tm@raatec.com

För mer information eller frågor:
Kontakta gärna Jens Larsson på 0707-461977 eller via kontaktformuläret nedan