MCP Hyg

MCP Hyg

MCP Hyg

Förpackning:
4115 Säck 25 kg
4110 Helpall 40 säckar à 25 kg (1000kg)

MCP Hyg Trippel

MCP Hyg Trippel Nyhet!

Förpackning:
4100 Säck 25 kg
4101 Helpall 40 säckar à 25 kg (1000kg)


MCP HYG Trippel NYHET!

En naturbaserad torrhygienprodukt av noggrant utvalda råvaror, som kombinerar de unika egenskaperna från MCP Zeolit och halmfiber. Ger effektivt god hygien och torr stallmiljö för alla djurarter. Klump- och dammfri.

MCP HYG Trippel ger trippel effekt i stallet:

Kemiskt – Binder och naturaliserar ammoniak
MCP Zeolit är en stark naturlig jonbindare och med hjälp av jonbindningseffekten binds ammoniak.

Fysiskt – Hög uppsugningsförmåga ger torr stallmiljö
MCP Zeolit och halmfiber har stor förmåga att naturligt binda vätska i sina porer och fibrer. Det ger renare djur ovh minskar näringsläckaget från gödseln.

Biologiskt – Minskar bakterier och förhindrar tillväxt
Ökar den naturliga biologiska bindningen och nedbrytningen av ammoniak i gödseln samt minimerar flugor.

Bruksanvisning / Dosering:
Fördela 50-100 g/m2, 2-3 ggr/vecka eller vid behov. Används tillsammans med befintligt strö. Vid fuktig miljö öka doseringen för att hålla god hygien och torr stallmiljö.

Förvaring:
Förvaras torrt i tillsluten originalförpackning.

Innehåll:
Fuktabsorbenter, MCP Zeolit, halmfiber.