MCP Hyg

MCP Hyg

MCP Hyg

Förpackning:
4115 Säck 25 kg
4110 Helpall 40 säckar à 25 kg (1000kg)

MCP Hyg Trippel

MCP Hyg Trippel Nyhet!

Förpackning:
4100 Säck 15 kg
4101 Helpall 66 säckar à 15 kg (990kg)
4108 Halvpall 36 säckar à 15 kg (540kg)


MCP HYG Trippel NYHET!

En naturbaserad torrhygienprodukt av noggrant utvalda råvaror, som kombinerar MCP och AJ-Rapshalms unika egenskaper. ger effektivt god hygien och torr stallmiljö för alla djurarter. Klump- och dammfri.

MCP HYG Trippel ger trippel effekt i stallet:

Kemiskt – Binder och naturaliserar ammoniak
MCP Zeolit är en stark naturlig jonbindare. Med hjälp av MCP’s jonbindningseffekt binds ammoniak.

Fysiskt – Hög uppsugningsförmåga ger torr stallmiljö
MCP Zeolit och AJ-Rapshalm har stor förmåga att naturligt binda vätska i sina porer och fibrer. Ger renare och friskare djur. Minskar näringsläckaget från gödseln.

Biologiskt – Minskar bakterier och förhindrar tillväxt
Ökar den naturliga biologiska bindningen och nedbrytningen av ammoniak i gödseln samt minimerar flugor.

Bruksanvisning / Dosering:
Fördela 50-100 g/m2, 2-3 ggr/vecka eller vid behov. Används tillsammans med befintligt strö. Vid fuktig miljö öka doseringen för att hålla god hygien och torr stallmiljö.

Förvaring:
Förvaras torrt i tillsluten originalförpackning.

Innehåll:
Fuktabsorbenter, MCP Zeolit, AJ-Rapshalm.