Vad gäller? Läs mer…

MCP Hyg

MCP Hyg

MCP Hyg

Förpackning:
4115 Säck 25 kg
4110 Helpall 40 säckar à 25 kg (1000kg)

MCP Hyg Trippel

MCP Hyg Trippel Ny Formula!

Förpackning:
4100 Säck 25 kg
4101 Helpall 40 säckar à 25 kg (1000kg)


MCP HYG Trippel Ny Formula!

En torrhygienprodukt i pulverform med MCP Zeolit och andra noggrant utvalda absorberande mineraler och desinfektionsmedel. Ger effektivt god hygien och torr stallmiljö för alla djurarter.

MCP HYG Trippel ger trippel effekt i stallet:

Kemiskt – Binder och naturaliserar ammoniak
MCP Zeolit är en stark naturlig jonbindare och med hjälp av jonbindningseffekten binds ammoniak.

Fysiskt – Hög uppsugningsförmåga ger torr stallmiljö
MCP Zeolit har stor förmåga att naturligt binda vätska i sina porer och struktur. Det ger renare djur och minskar näringsläckaget från gödseln.

Biologiskt – Minskar bakterier och förhindrar tillväxt
Ökar den naturliga biologiska bindningen och nedbrytningen av ammoniak i gödseln samt minimerar flugor.

Bruksanvisning / Dosering:
Fördela 50-100 g/m2, 3-4 ggr/vecka eller vid behov. Används tillsammans med befintligt strö. Vid fuktig miljö öka doseringen för att hålla god hygien och torr stallmiljö.

Data:
Färg: Orange
Bulk densitet: 675 kg/m3
pH: 7,3
Fraktion: 0-0,2 mm pulver

Kemisk sammansättning (genomsnittliga värden): Si02: 55%
AI203: 23%
Fe202: 6,3%
Cao: 3,3%
Mg0: 2,6%
K20: 1,3%
Na20: 1,0%
Cl: 0,05%

Miljöaspekter: Munskydd, säkerhetsglasögon och handskar skall bäras vid hantering av produkten.

Förvaring: Förvaras torrt i tillsluten originalförpackning.

Hållbarhet: 24 månader från produktionsdatum.