Vad gäller? Läs mer…

MCP Substrat

Bilden ovan är tagen hos Ingemar Johansson i Varberg den 2 april 2008. MCP till vänster, lera till höger.
Bilden ovan är tagen hos Ingemar Johansson i Varberg den 2 april 2008. Med MCP till vänster, med lera till höger.

 

80 kg lera/kubik
80 kg lera/kubik

I försöket ersattes leran med MCP Zeolit i vissa krukor. 2 olika doseringar av MCP jämfördes med en dosering lera. Indoseringen av MCP är viktmässigt cirka 1/10 del av leran.
Lera 80 kg/m3 — MCP 6–8 kg/m3

Fördelar med MCP
• Bra utväxt av bladsystemet.
• Mycket bra rotutveckling.
• Bättre upptagning av vatten.
• Snabbare uttorkning om man önskar detta.

MCP Zeolit sönderfaller inte utan bibehåller sin struktur och fungerar bra på långa kulturer.

Urlakning reduceras.

6-8 kg MCP/kubik
6-8 kg MCP/kubik

MCP har en hög katjonutbyteskapacitet vilket ökar substratets förmåga att binda och utbyta näringsämnen med växternas rötter. Näringsämnen lagras i MCP och blir tillgängliga för växterna under längre tid.

  • MCP är en av de mest effektiva utbytarna av katjoner och har en CEC på 1,2–2,5 gequ/kg.
  • MCP har en stabil jonbindningsförmåga vid varierande fuktighet.
  • MCP och lera kan blandas, om man inte vill ersätta leran fullt ut.

 

Ladda hem

– MCP ersätter lera i substrat.