Vad gäller? Läs mer…

MCP Zeolit

50 micron

MCP Zeolit
50 micron

Förpackning:
4801 Säck 25 kg
4802 Helpall 40 säckar à 25 kg

200 micron

MCP Zeolit
200 micron

Förpackning:
4803 Säck 25 kg
4804 Helpall 40 säckar à 25 kg
4806 BigBag 1000 kg

0,2-0,6 Ømm

MCP Zeolit
0,2-0,6 Ømm

Förpackning:
4810 Säck 25 kg
4811 Helpall 40 säckar à 25 kg
4812 BigBag 1000 kg

0,6-2,0 Ømm

MCP Zeolit
0,6–2,0 Ømm

Förpackning:
4820 Säck 25 kg

16-32 Ømm

MCP Zeolit
16-32 Ømm

Förpackning:
4840 Säck 25 kg


OM ZEOLIT

Under jordens utveckling har naturen lämnat oss en värdefull gåva – zeolit. Det är ett naturligt mineral med exceptionella fysikaliska egenskaper pga dess speciella kristallstruktur.

Under miljontals år utsattes skikten av vulkanisk aska för höga temperaturer och tryck. Detta etablerade den fysiska och kemiska förändringen som skapade en varierad grupp zeoliter, bl a klinoptilolit.

Strukturen hos zeolit består av tredimensionellt rutnät, vilket skapar en karakteristisk rumslig struktur med en betydande förekomst av håligheter, sammankopplade av kanaler, i vilka metalljoner eller vattenmolekyler lagras.

Ett av stegen i processen av klinoptilolit är att den torkas vid optimal temperatur. Under torkningen avlägsnas fritt och bundet vatten från kristallstrukturen, som sedan har effekt i kontakt med material såsom spannmål och foder.

Kristallstrukturen i zeolit gör det också möjligt att fungera som jonbytare och som selektivt adsorbent. Adsorption och utbyte av joner beror på jonernas laddning och storlek.

Zeolit tillsätts t ex för att motverka hämning av ammonium i biologiska processer och är då en av de mest effektiva metoderna, motverka dålig lukt som baseras på ammoniak eller vissa svavelföreningar.

MCP Zeolit

Vår zeolit är klinoptilolit (Clinoptilolite) och kommer från ett stenbrott i östra Slovakien, som pga dess rikedom och renhet, rankas som bland världens bästa.

C:et i vårt varumärke MCP står för Clinoptilolite!

Användande

Användning av zeoliter går tillbaka till 1950-talet när man upptäckte egenskaperna hos detta naturliga mineral.

Clinoptilolite används runt om i världen inom jordbruk, boskapsuppfödning, byggnad, miljöskydd, rengöring av vatten och gaser och i olika industriella användningar.

I Europa är tillsatsen 1g568 Clinoptilolite godkänd och används som bindemedel och klumpförebyggande medel till alla djurslag, (EU) nr 651/2013. 

MCP FoderTillsats är godkänd och tillåtetbedömd av SMAK Certifiering AB att användas i ekologisk produktion och produktion enligt KRAV’s regler.