Vad gäller? Läs mer…

MCP Fjäderfä

Vetenskapligt utförda tester visar på flera fördelar med MCP i både äggproduktion och vid uppfödning av slaktkyckling.

  • Minskad dödlighet
  • Ökad upptagningsförmåga av proteiner
  • Ökad slaktvikt, mer muskler
  • Bättre köttkvalitet
  • Torrare ströbädd
  • Lägre fotpoäng

MCP Zeolit innehåller mer än 40 makro- och spårämnen, den största andelen av dessa är kiseloxid, aluminium, järn, kalcium, magnesium, natrium och kalium. Gödslen får högre närings- och handelsvärde och ger ökad effekt i lantbruket.

MCP fodertillsats

Med 0,5% – 1% MCP tillsatt i fodret absorberas föreningar av kväve, ammonium binds och mindre ammoniak bildas. Du får bättre luft i omgivningen och i stallet med friskare djur och personal.
Upptagningsförmågan av proteiner ökar som gynnar tillväxten av lår- och bröstmuskler.

Vikten ökar utan att foderkonsumtionen ökar.

MCP ger en ökad verkningsgrad av foder.

MCP används som fodertillsats i hela världen

I övriga världen används MCP zeolit inom djurhållning sedan lång tid tillbaka med är enbart goda erfarenheter.
MCP Zeolit ger vinst för miljön, kvaliteten och ekonomin.

Med MCP Zeolit i ströbädden ökar effekten.

Vi blandar MCP i Blocktorv, den ädlaste formen av torv, med hög förmåga att absorbera vätskor, sänker pH värdet och binder ammonium. Du får en torrare ströbädd, ännu lägre fotpoäng, lägre ammoniakhalt i luften.

KALKYL SLAKTKYCKLING

Investering mindre än 9 öre per kyckling, vinst mer än 60 g ökad vikt.
Slaktvikten ökar med drygt 60g utan att foderkostnaderna ökar. Vilket betyder att MCP Zeolit inte kostar dig något.
Sedan får du lägre ammoniakhalt, lägre fotpoäng, torrare ströbrädd. Du får även ett gödsel som innehåller mer näring och betingar ett högre värde om du säljer det eller använder i eget jordbruk.

KALKYL VÄRPHÖNS
Provperiod 44 veckor

Antal ägg per höna samt äggvikten ökade Äggvikten ökade från kontrollgruppens 65,7g till 66,6g
Antalet värpta ägg ökade från 285,6 till 291,4 (5,8 fler)
Totalvikten under 44 veckor ökade från 18,75 – 19,39 kg en ökning med 0,64 kg levererad äggvikt.
Äggskalen visade på ökad hållfasthet.
Därtill uppnås en halvering av ammoniakhalten i luften.
Kan med fördel användas i ekologisk produktion.

Produktblad: MCP_KYCKLING_2017-06-28