Vad gäller? Läs mer…

MCP på Bollerup

MCP Foder har använts sen 2008 i grisstallarna på Bollerups Naturbruksgymnasium. Tessan Frank visar här runt hur de använder siktad blocktorv från Scanpeat och, såklart, även MCP zeolit. Som järntorv, avvänjning och fodertillskott.