Vad gäller? Läs mer…

3-årigt projekt med Ystad Kommun

Raatec har idag dagarna skrivit ett 3 års avtal med Ystad kommun om att utveckla användandet av MCP & Trichoderma till grönytor. Tillsammans ska vi jobba för att förbättra grönytorna på Sandskogens Idrottsplats. Målet är att få en mer hållbar gräsyta, minska användning av bekämpningsmedel och minska näringsläckaget till naturen.