Vad gäller? Läs mer…

Vi jobbar vidare med att öka kunskapen i Raatec

Leif Göransson
Leif Göransson

Vi har fått förmånen att knyta till oss Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård. Leif är ”grisgubben” med en bakgrund inom produktutveckling och foderförsök vid såväl SLU som hos Lantmännen.

För oss är Leif ett värdefullt bollplank och bidrar till ökad kunskap inom företaget. Under åren har vi breddat kunskapen betydligt vad gäller MCP zeolit som fodervara i gris/ko/fjäderfäproduktion. 

I vår strävan att marknadsföra produkter som bidrar till en effektiv, djurvänlig och miljömässigt hållbar animalieproduktion är kunskap en viktig pusselbit för oss i Raatec. Vi har projekt som både Raatec och Leif funderat på sen tidigare som nu skall bli verklighet.