Vad gäller? Läs mer…

Filter

RaaTec™ erbjuder alla slag av filter – såväl biologiska som mekaniska eller en kombination av dessa.

RaaTec™ strumpan

Detta engångsfilter fångar upp partiklar ner till 5 micron. Därmed elimineras spridning av de flesta sjukdomsalstrare som oftast är bundna till material större än 100 micron.

>>Läs mer

Drop™ filter

Screen-, disk/lamell-, sand (media)- filter och automatiska självrengörande system