Vad gäller? Läs mer…

DROP™ Filter

RaaTec kan idag erbjuda alla typer av filtrering genom vår partner DROP.
Innan ett beslut görs om en vattenbehandling, är det klokt att kontakta RaaTec om valet av filtreringsmetod, för att uppnå optimal effekt.

Alla installationer kräver sin unika lösning.

Vi kan idag förutom BioBox biofilter erbjuda följande screen-, disk/lamell-, sand (media)- filter, automatiska självrengörande system och gödningstankar.

Kundanpassade system

Vid behov kan även kundanpassade system erbjudas om inte standardsystemen skulle passa.


>> till DROPs Hemsida