Vad gäller? Läs mer…

Pumpar

Arven – dränkbara pumpar för returvatten

Dränkbar, rostfri, tätningar som tål galvaniska srömmar. Pumphjul av typ Vortex som klarar blad och torv. Utrustad med nivåbrytare.
Exempel på lagerförda pumpar

För utförligare information se www.arven.it

For information in english, please contact Thomas Merlöv,
mail info@raatec.com
phone +46 (0)709 299 099

MixRite – Vattenhydraulisk doseringspump

Drivs med vatten ingen annan energi är nödvändig.
Doserar proportionerligt i förhållande till vattengenomflödet.