Vad gäller? Läs mer…

Vattenhydraulisk doseringspump

Mix Rite drivs med vatten, ingen annan energi är nödvändig.
Doserar proportionerligt i förhållande till vattengenomflödet.
Flöde 0-2,5 m3 / h indosering mellan 0,2-10 % beroende av modell.
Vissa modeller har som standard kemikalie bypass.
Tillverkad i kemikalierecitent plastmaterial.
Går att utrusta med avstängningskran som standard vilket innebär att ingen vattenbypass behövs efterinstalleras.

Användningsområde

  • Gödnings dosering
  • Vattenbehandling
  • Desinfektion, rengöring
  • Medicinering
  • Vaccination
  • Tillskotts utfodring
  • Dosering då ingen el finns att tillgå