Vad gäller? Läs mer…

FÅGEL

I övriga världen används zeolit inom djurhållning sedan lång tid tillbaka med många goda erfarenheter. Zeolit och klinoptilolit (Clinoptilolite) kan ge många fördelar till både fjäderfä och deras stallmiljö.

Clinoptilolite i foder
Det räcker med en inblandning av klinoptilolit (Clinoptilolite) upp till 1% i fodret för att ge slaktkycklingar bättre tillväxt. Det finns många praktiska studier gjorda, som visar fler av Zeolit och klinoptilolitens fördelar. Läs mer om Zeolit!

Inblandning och dosering
MCP Zeolit kan blandas direkt i foderblandningarna med den rekommenderade dosen per djurart.
Gris 6-10 g per kg foder
Fjäderfä 7 g per kg foder
Nötkreatur 150 g per djur per dag

Ströbädden
Vi blandar MCP Zeolit i Blocktorv med hög förmåga att absorbera vätskor, sänker pH värdet och binder ammonium. Du får en torrare ströbädd och lägre ammoniakhalt i luften. Läs mer om MCP Blocktorv!

Tillåtet av KRAV i Sverige att användas i ekologisk produktion (EU förordning nr 837/2007).

Kontakta oss för mer information!

God sysselsättning för både höna och tocke

Blocktorv

En produkt av vitmossa från svenska högmossar som är djupgrävd och har högsta möjliga hygieniska kvalitet. Blocktorven hanteras varsamt och torkas under skydd för att inte komma i kontakt med fågelspillning. 

  • Ökar sysselsättningen 
  • Förbättrar luften
  • Sänker ammoniumnivån  
  • Hållbara block, håller länge
  • Blocktorv från svenska torvmossar

Låt hönsen göra jobbet!

Sysselsättning är ett behov och krav för våra hönor i vår produktion. Med hjälp av certifierade hårda torvblock finns lösningen. Blocktorven är av noga utvald hårdhets kvalitet för att få lång nyttjande tid.

Vi får en aktiv sysselsättning som underhåller djuren och ger en positiv restprodukt med ett strömedel som fysiskt torkar upp och binder ammonium. En bra luft med alla dess fördelar.

Låt fåglarna vara ”ströproducent” och hacka sönder torven till ett strö. Torvblocken blir till ett av det bästa strömedel som finns med hjälp av våra fåglar.

Till aktiva fåglar o tuppar kan blocken vara ett ”hjälpmedel” för att få sysselsättning på golvet!

Läs mer vad vi har att erbjuda FÅGEL!