Vad gäller? Läs mer…

Rengör med SKUM

Låt skummet verka över natten — spola sedan av med vatten!

De flesta sjukdommar i ett växthus sprids genom beröring och inte genom vatten. Därför är en god hygien väldigt effektiv i kampen mot sjukdommar.

SKUM istället för “fogging”
I livsmedelsbranchen har man slutat använda “fogging” pga de farliga aerosolerna, istället använder man SKUM, i skummet kan de dosera i bekämpnings-, desinfektions- och rengöringsmedel av olika slag efter behov.

Förslag till enkel arbetsgång
Avsluta dagens arbete med att begjuta skummet över gångar, väggar och tak. Låt skummer verka över natten och spola sedan av med vatten. Gör det till en regelbunden rutin och använd varierande indosering efter behov. Rådgör med RaaTec för bästa resultat.

Man ser med en gång om man missat något. Låt skummet verka i en timme (eller över natten).

  • Korrosionsvänlig
  • Låg miljöbelastning
  • Liten åtgång av kemikalier
  • Långtidsverkande
  • Nästan inga aerosoler

Läs om MCP Aqua…

Ladda hem produktblad… >>