Vad gäller? Läs mer…

Raatec i samarbete med Södra Skogsenergi

sodra_greenRaatec har med sina kunskaper om torvproduktion och förädling av torv blivit engagerad i Södras utveckling av deras unika torvmarker. Val av torvkvalitet är av stor vikt idag då många uppfattar torven som något negativt.

Målet är att använda torven på ett förnuftigt sätt och minska miljöbelastningar. Idag använder vi redan kvaliteter till grisar för att utesluta antibiotika och zink, minska utsläppen av övergödande kväve från ventilationsluften från stallar. Vi kan redan nu konstatera att vi reducerar kvävet mellan 30-50% och utesluter antibiotika och zink till 100% i grisproduktionen både i Sverige och Danmark med stor framgång.

Vi har mycket stora förhoppningar att detta bara är början till den sunda produktionen.