Vad gäller? Läs mer…

MCP värmebehandlad Rapshalm

MCP Rapshalm finns i flera olika olika varianter. Den är utvecklad i Danmark och Sverige och är ställd under SPF´s* höga krav på godkända hygienvärden. Rapshalmen är dammfri och har många användningsområden.
MCP värmebehandlad Rapshalm är en ren naturprodukt som har extrem absorptionsförmåga vilket betyder att ytan alltid är torr och resulterar i en bättre stallmiljö. MCP Rapshalm binder 3-4 gånger sin egen vikt och volym. Tillsätt MCP Zeolit för maximal ammoniak- och toxinbindning. Absorptionsförmågan av ammoniak bidrar också till ett ökat gödselvärde. MCP Rapshalm kan användas till grisar, kor, kycklingar/höns, minkar, får, hästar och husdjur. Rapshalmen kan användas tillsammans med t.ex. spån, halm och torv.

Idag producerar vi 4 olika SPF godkända produkter.

MCP-Raps strömjöl används i smågrishörnan och blir liggande på golvet utan att glida bort. Är effektiv mot diarré, navelbråck och ledinflammation. MCP-Raps strömjöl har hög absorptionsförmåga, 3-4 ggr egen volym/vikt vilket bidrar till en bättre stallmiljö. Förbrukning omkring 4 kg per kull, kan avvika både upp och ner beroende på uppfödningsrutin.

MCP-Raps Kross Grov används som strö- och sysselsättningsmaterial till tillväxtgrisar, suggor och slaktsvin. MCP-Raps Kross Grov kan med sin höga absorptionsförmåga hjälpa till att vända tillbaka en ”felvänd” och fuktig box. Vid beteende som svansbitning samt vid oro bör man använda cirka 100 g per gris 2 gånger dagligen. MCP-Raps Kross Grov blir liggande på golvet i boxen vilket medför renare djur och mindre ströåtgång. Vid insättning används ca. 250 g per djur anpassas efter behov.

MCP-Raps Kross Grov används av fjäderfäproducenter med många goda egenskaper. Bland annat positiva effekter på fotpoängen och minimerar plockning. MCP-Raps Kross Grov tillgodoser det naturliga beteendet av ”sandbadning” hos kycklingar och höns. Binder ammoniak som medför en betydande förbättring av luftmiljön.

MCP-Raps Kross Fin används som strö i liggbåsen till kor och kalvboxar. Tack vare produktens höga absorptionsförmåga är resultatet ett torrt underlag. Detta ger en positiv effekt mot infektioner och celltal vilket ger en förbättrad juverhälsa. Rapshalmen blir liggande och medför låg förbrukning ca. 110 kg pr. ko pr år. MCP-Raps Kross Fin är även lämpligt som bottenlager i kalvboxar.

MCP-Raps Häst är hel pellets som används som strö i hästboxar. Produkten ger hästen en välfungerande box, binder ammoniaklukten, ger mindre gödselmängd och gör det smidigare att mocka. Pelletsen har en extrem absorptionsförmåga som ger en positiv effekt i boxen och på hästens hälsotillstånd.
Vid uppstart används ett 5 cm lager av rapshalmpellets i hela boxen. Efterströs ca. 1 gång i veckan. Årsförbrukningen är ca. 1000 kg per box.


Ladda ner produktblad:

* SPF/SUS är en organisation som ställer stora krav på tillverkare av foder och strö mm och är ett krav för att överhuvudtaget sälja till den Danska svinproduktionen.