Vad gäller? Läs mer…

MCP MockaLätt

– MCP är en ren naturprodukt med unika egenskaper

Ger bättre hälsa
Ammoniaken från hästens urin binds upp i MCP MockaLätt och den skarpa odören minskas. Minimerar risken för virus och bakterieangrepp, både för hästar och människor. MCP binder även fukt och du får ett torrare stall.

Lättare att mocka
MCP MockaLätt™ absorberar hästarnas urin och gör det enklare att mocka. Det spar mycket arbete.

Bra för hovarna
MCP MockaLätt™ ger det bästa förutsättningarna för att hovarna ska må bra.

Bra för naturen
Kväveläckage är ett stort problem i naturen. MCP MockaLätt binder kvävet och minskar läckage från gödselstacken.

En ren naturprodukt
MCP MockaLätt™ är en ren naturprodukt utan kemikalier. Innehåller varken giftiga ämnen eller parfym. MCP MockaLätt är helt ofarligt för din häst.

För spån, torv och pappersfiber
Du kan använda MCP MockaLätt som komplement till ditt nu­varande stallströ. Med MCP zeolit förbättras egenskaperna och du får en miljövänlig gödselstack.
MockaLätt finns i säckar om 25 kg.

Ladda ner produktblad: 

Det finns möjlighet att få MockaLätt färdigblandad i bal om 300 l.
Ring 042 – 22 80 08 eller
e-post: info@raatec.com för mer information

Uppfödare Wallflower med höga krav på oss som leverantör!

Kravet var luktfritt, dammfritt och lätt att hantera + ett bra miljöalternativ. Allt detta uppfyller vi idag med god marginal.

Vi leverera idag till Wallflower pelleterad värmebehandlad MCP rapshalm, ren MCP att strö i halmbädd och 100% certifierad blocktorv.

Alla våra produkter går att återföra till åkermark omgående om man så önskar. Kontakta oss om hur man kan göra det lukt och dammfritt. Vi har lösningen för all stalltyper.

Spara pengar – Halvera din gödselstack.
Minskar flugor, binder ammoniak och ökar gödselvärdet.

[vimeography id=”7″]