Vad gäller? Läs mer…

KO

I övriga världen används zeolit inom djurhållning sedan lång tid tillbaka med många goda erfarenheter.

Zeolit och klinoptilolit (Clinoptilolite) kan ge många fördelar till både korna och deras stallmiljö. Läs mer om Zeolit!

Inblandning och dosering
MCP Zeolit kan blandas direkt i foderblandningarna med den rekommenderade dosen per djurart. 
Gris 6-10 g per kg foder
Fjäderfä 7 g per kg foder
Nötkreatur 150 g per djur per dag

Kontakta oss för mer information!