Vad gäller? Läs mer…

GRIS

GeDinaGrisar

Våra produkter till gris är producerade av svensk blocktorv, som fraktioneras till perfekt storlek för smågrisar. Därefter tillsätts MCP Zeolit i blandningen.

Torven är fiberrik och har lågt pH, och tillsammans med zeolitens goda egenskaper är det positivt för smågrisens mage och tarmsystem med färre problem som följd. Torven stimulerar grisens naturliga beteende att rota och böka i jorden!

Våra produkter är godkända och tillåtetbedömda av SMAK Certifiering AB att användas i ekologisk produktion och produktion enligt KRAV’s regler.

MCP JÄRN BLOCKTORV
MCP Järn BlockTorv är tillsatt järn och tillgodoser dagsbehovet av järn om smågrisen äter varje dag. MCP Järn BlockTorv kan även kombineras med annan tillförsel av järn t ex injektion. Hjälper då att hålla uppe järnvärdena under hela diperioden.

Innehåll: 
Svensk Blocktorv, MCP Zeolit, trevärdigt organiskt järn 2.000 g/m3. 

Användning – Dosering:
Beräkna 0,4-0,8 dl/gris och dag.
 
Ges från 3 levnadsdagen fram till avvänjningen. Ge den lägre mängden i början av perioden och anpassa mängden så allt är uppätet inom ca en timme. Vid kombination av annan järntillförsel, som injektion eller järnpasta, ge den lägre mängden med start från ca 1 veckas ålder.

1 säck à 50 L räcker till ca 2 kullar i 33 dagar.

TIPS! 
Lägg torven under den vanliga maten, så stimuleras smågrisarnas foderintag under digivningsperioden!

Förpackning:
Säck: 50L 
Pall: 51 säckar (=2550 L)

Volymberäkning:
1 säck = 2 kullar
1 pall = ca 100 kullar

MCP AVVÄNJNING BLOCKTORV
MCP Avvänjning Blocktorv är en utmärkt lockgiva. Enkel att dosera, sprid direkt på golvet i boxen. Torven är inte bara positiv för grisen utan hjälper även till att hålla boxen torr och binder ammonium.

Innehåll: 
Svensk Blocktorv, MCP Zeolit.

Användning – Dosering:
Beräkna 1,5-1,8 dl/gris och dag. 

Ges under avvänjningsperioden i 12-14 dagar. Om man ger annan järntillförsel än MCP Järn Blocktorv, kan man ge MCP Avvänjning Blocktorv redan från dag 3. 

1 säck à 50 L räcker till ca 2 kullar i 12-14 dagar.

Förpackning:
Säck: 50L 
Pall: 51 säckar (=2550 L)
Storbal: 3 m3 (=3000 L)

Volymberäkning:
1 säck = 2 kullar
1 pall = ca 100 kullar
1 storbal = ca 125 kullar

För mer information kontakta oss:
Tel: 042-22 80 08
E-post: info@raatec.com