Vad gäller? Läs mer…

Grattis!

Ett stort grattis till våra kunder som kom med på topplistorna 2016 som publicerades i samband med Sveriges Grisföretagares årsstämma!

Johan Thuresson, Löderupsgrisen. Första plats 2016 för Livdjur, uppfödning av Gyltor/Suggor till avel och säljer till andra gårdar.

Information för utvalda företag på topplistan Livsvin.

För att få fram de bästa besättningarna vägs antal avvanda per kull, andel förstagrisare och andel semin ihop till ett index. Uppgifterna hämtas från WinPig och PigWin och grundas på renrasiga djurs grisningar, betäck­ningar och avvänjningar under 2016. Antal avvanda per kull är korrigerat för om det är gyltkullar och om det är korsningskullar.
Listan är framtagen i samarbete mellan Svenska Köttföretagen och
Gård&Djurhälsan.

Utifrån de resultat som sänts in från besättningar med WinPig eller PigWin tas det varje år fram topplistor med de bästa besättningarna.