Vad gäller? Läs mer…

Fördel MCP…igen!

försök2013Under säsongen 2013 har Raatec tillsammans med Hallandsåsens Plantskola under ledning av Peter Mohn, hortonom hos Scanpeat, gjort nya undersökningar. Denna gången är det förutom MCP även bark inblandat i torven. Resultatet visar att MCP-blandningen ger blankare blad, buskigare växtsätt och bättre rotutveckling.

Bakgrunden till undersökningen är att visa att genom inblandning av jonbytande material i torven minska risken för urlakning av näringsämnen, och därmed öka torvens vattenhållande förmåga.
MCP zeolit är ett vulkaniskt material, med jonbytande egenskaper, som bildats genom kemiska reaktioner mellan vulkaniskt glas (kiselföreningar) och saltvatten.
Inblandning av MCP & bark respektive lera skedde i kalkad och grundgödslad torv. Referensledet saknar inblandning av jonbytare.

”Bra klorofyll är som en bra motor i en bil” – Peter Mohn

Resultatet är liknande 2012 års försök vilket finns att läsa mycket mer om här…

Film från i år, 2013

Film från förra året, 2012

Mer information finns att läsa i pdfen nedan:
Försök 2012, MCP o Lera