Vad gäller? Läs mer…

För en bättre miljö

Vi måste minska CO2 utsläppen från våra dikade torvmarker.

25% av sveriges yta består av torvtäcktmark. Stora delar är utdikade och torrlagda, det innebär att torven är frilagd och oxiderar med stora koldioxid utsläpp som följd. Vad kan vi göra för att på bästa sätt minska dessa utsläpp?
I filmen berättar Mats Olsson, forskare i markvetenskap på SLU, och Kristina Holmgren, filosofie doktor, om olika sätt att se på torven, och vad vi kan göra för att göra våra utsläpp mindre.