Filmserie med Leif

MCP Zeolit för att bl a förenkla utfasningen av zink.
Filmerna belyser även djurhälsan och MCP-produkternas inverkan ur ett forskarperspektiv.
1:a delen i en filmserie av 5 om nyttan med att använda torv och MCP Zeolit för att bl a förenkla utfasningen av zink.
Filmerna belyser även djurhälsan och MCP-produkternas inverkan ur ett forskarperspektiv.