Vad gäller? Läs mer…

Ett 70-tal professorer på studiebesök

Ett 70-tal professorer var på studiebesök på Tågerups Trädgårdar och studerade BioBox med stort intresse.

De var imponerade av att BioBoxens enkelhet och att se ett filter som fungerat i många år.

Speciellt Spanien var mycket intresserade då man numera får anrikningar av bekämpningsmedel i returvatten som renas med UV eller Värme. Med biologisk rening ”käkar” även BioBox organiska föreningar typ bekämpningsmedel.

De vill eventuellt ta en vidare kontakt med RaaTec för att undersöka detta mer ingående.

Som en parantes var att när Tågerup startade upp sin BioBox så var en av anledningarna att bla hålla koll på ingående vatten från ån som kunde innehålla bekämpningsmedel mm. Idag renar vi returvatten 25-30% och resterande är råvatten från ån.

Thomas Merlöv informerar om BioBox
Thomas Merlöv informerar om BioBox
BioBoxarna på Tågerup renar både inkommande Å-vatten samt det recirkulerade dräneringsvattnet
BioBoxarna på Tågerup renar både inkommande Å-vatten samt det recirkulerade dräneringsvattnet

 

Flera besökare kom långväga i från.
Flera besökare kom långväga i från.