Vad gäller? Läs mer…

Biobox bekräftelse

Sandy Chan och Catherine Paul, forskare i teknisk vattenresurslära respektive teknisk mikrobiologi vid LTH, har undersökt sandfiltrering och upptäckt att äldre filter med mikroorganismer är en stor förklaring till varför äldre anläggningar funkar bättre än nya. Ytterligare en bekräftelse att ett biofilter håller övertiden.

Läs mer i artikeln från Kemivärlden Biotech om filter redan från början av 1800 talet.
Även Sveriges Television har gjort skrivit om det

Raatec:s BIOBOX har nu varit i drift på många platser under 18 år med enbart nöjda kunder och som artikeln beskriver kommer även våra filter hålla över generationer.

Med andra ord en god investering som håller ett långt tag.

Läs mer om Biobox