Als Standardsprache festlegen

GRAU

GeDinaGrisar

Unsere Schweineprodukte werden aus schwedischem Blocktorf hergestellt, welches auf die perfekte Größe für Ferkel fraktioniert wird. Dann füge hinzu MCP Zeolith in der Mischung.

Der Torf ist reich an Ballaststoffen und hat einen niedrigen pH-Wert, och tillsammans med zeolitens goda egenskaper är det positivt för smågrisens mage och tarmsystem med färre problem som följd. Der Torf stimuliert das natürliche Verhalten des Schweins beim Wurzeln und Brüllen im Boden!

Unsere Produkte sind zugelassen und dürfen von der SMAK Certification AB für die Verwendung in der ökologischen Produktion und Produktion gemäß den Regeln von KRAV bewertet werden.

MCP JÄRN BLOCKTORV
MCP Iron BlockTorv wird mit Eisen versetzt und deckt den täglichen Eisenbedarf, wenn das Ferkel jeden Tag frisst. MCP Järn BlockTorv kan även kombineras med annan tillförsel av järn t ex injektion. Hjälper då att hålla uppe järnvärdena under hela diperioden.

Innehåll:
Svensk Blocktorv, MCP Zeolith, trevärdigt organiskt järn 2.000 g/m3.

Användning – Dosierung:
Beräkna 0,4-0,8 dl/gris och dag.

Ges från 3 levnadsdagen fram till avvänjningen. Ge den lägre mängden i början av perioden och anpassa mängden så allt är uppätet inom ca en timme. Vid kombination av annan järntillförsel, som injektion eller järnpasta, ge den lägre mängden med start från ca 1 veckas ålder.

1 säck à 50 L räcker till ca 2 Hügel 33 Tage.

TIPS!
Lägg torven under den vanliga maten, så stimuleras smågrisarnas foderintag under digivningsperioden!

Verpackung:
Sack: 50Die
Pall: 51 säckar (=2550 L)

Volymberäkning:
1 säck = 2 kullar
1 pall = ca 100 kullar

MCP AVVÄNJNING BLOCKTORV
MCP Avvänjning Blocktorv är en utmärkt lockgiva. Enkel att dosera, sprid direkt på golvet i boxen. Torven är inte bara positiv för grisen utan hjälper även till att hålla boxen torr och binder ammonium.

Innehåll:
Svensk Blocktorv, MCP Zeolith.

Användning – Dosierung:
Beräkna 1,5-1,8 dl/gris och dag.

Ges under avvänjningsperioden i 12-14 Tage. Om man ger annan järntillförsel än MCP Järn Blocktorv, kan man ge MCP Avvänjning Blocktorv redan från dag 3.

1 säck à 50 L räcker till ca 2 Hügel 12-14 Tage.

Verpackung:
Sack: 50Die
Pall: 51 säckar (=2550 L)
Großer Ball: 3 m3 (=3000 L)

Volymberäkning:
1 säck = 2 kullar
1 pall = ca 100 kullar
1 storbal = ca 125 kullar

För mer information kontakta oss:
So: 042-22 80 08
E-Post: info@raatec.com