Vad gäller? Läs mer…

Kristallklart för tomat/gurka

 – MCP AQUA ersätter sand i tryck- och mediafilter. Med kristallklart vatten fungerar UV-filter och värmebehandling bättre. Partiklar större än 3 micron filtreras bort. Ladda hem informationspdf…

Ett 70-tal professorer på studiebesök

Ett 70-tal professorer var på studiebesök på Tågerups Trädgårdar och studerade BioBox med stort intresse. De var imponerade av att BioBoxens enkelhet och att se ett filter som fungerat i många år. Speciellt Spanien var mycket intresserade då man numera får anrikningar av bekämpningsmedel i returvatten som renas med UV eller Värme. Med biologisk rening ”käkar” även BioBox organiska … Läs mer