3-årigt projekt med Ystad Kommun

Raatec har idag dagarna skrivit ett 3 års avtal med Ystad kommun om att utveckla användandet av MCP & Trichoderma till grönytor. Tillsammans ska vi jobba för att förbättra grönytorna på Sandskogens Idrottsplats. Målet är att få en mer hållbar gräsyta, minska användning av bekämpningsmedel och minska näringsläckaget till naturen.

Kommentarer inaktiverade för 3-årigt projekt med Ystad Kommun

Test med MCP-zeolit i hemmamiljö

För 7 år sedan planterades flera krukor med MCP och lika många utan, för att göra ett litet ovetenskapligt test. Krukorna har fått lika mycket kärlek, vatten, sol, vind och annat som de kan råka ut för i en villaträdgård i utkanten av en lite större stad. Bilderna nedan visar hur krukorna med MCP (till höger i bild) har magasinerat och fördelat näring och vatten på ett bättre sätt.  

Kommentarer inaktiverade för Test med MCP-zeolit i hemmamiljö

Se den stora fördelen med blocktorv

RHP certifierad blocktorv plockas upp och torkas på pallar under presenningar som skydd mot kontaminering. Se mer i filmen på fördelarna med blocktorv jämfört med harvtorv.

Läs mer...

Kommentarer inaktiverade för Se den stora fördelen med blocktorv

Vinternyheter från Ystad

December i Ystad. Se hur det gick med A-fotbollsplanen där det i majmånad lades på MCP zeolit.    

Kommentarer inaktiverade för Vinternyheter från Ystad

Torvens påverkan på miljö och klimat

Remissvar ”Torvutvinningens och torvanvändningens klimat och miljöpåverkan” M2015/03518/Nm

Läs mer...

Kommentarer inaktiverade för Torvens påverkan på miljö och klimat

Raatec i samarbete med Södra Skogsenergi

Målet är att använda torven på ett förnuftigt sätt och minska miljöbelastningar. Idag använder vi redan kvaliteter till grisar för att utesluta antibiotika och zink, minska utsläppen av övergödande kväve från ventilationsluften från stallar.

Läs mer...

Kommentarer inaktiverade för Raatec i samarbete med Södra Skogsenergi

Fullmatad från MCP

Solgården har i många år försett våra kunder med välmatade krukor med MCP vilket innebär att växten håller betydligt längre hemma på fönsterkarmen. Vem vill inte att blomman skall vara vacker så länge som möjligt?

Läs mer...

Kommentarer inaktiverade för Fullmatad från MCP


LogoRaaFilm

Framtida mediaforskare anser att våra ”milleniumbarn” styr sitt informationsflöde mot smartphone, surplattor och datorer. Redan idag, 2015, används dessa mediabärare i genomsnitt 95 ggr/dag. 2020 kommer 60-70% av handeln ske via smartphone/dator och rörlig bild är ett krav. Därför är det viktig för alla som vill visa sina produkter att nå ut till köpare på Youtube, Vimeo mfl Vad kan vi då göra för dig?

Friskare grisar

Bollerup Grisar from Thomas Merlöv on Vimeo.

MCP Blocktorv med MCP Zeolit och järn ger friskare grisar.
Kolla in de glada grisarna på Bollerup Naturbruksgymnasium.

MCP Foder

Sedan 2008 har Bollerups Naturbruks-gymnasium använt MCP foder i grisstallarna. Tessan Frank visar hur de använder siktad blocktorv från Scanpeat och, såklart, även MCP zeolit, som järntorv, avvänjning och fodertillskott. Kontakta din foderleverantör för inblandning av MCP i ditt foder.

MCP Equus™

MCP Equus - en ny produkt att komplettera i hästens foder. vagn_mcp
MCP Equus™ – är unikt och fungerar positivt för hästens matspjälkning, vitalitet och välbefinnande.