MCP Fodertillsats med Zeolit

Vetenskapligt utförda tester visar på flera fördelar med MCP i både äggproduktion och vid uppfödning av slaktkyckling.
MCP Zeolit innehåller mer än 40 makro- och spårämnen, den största andelen av dessa är kiseloxid, aluminium, järn, kalcium, magnesium, natrium och kalium. Gödslen får högre närings- och handelsvärde och ger ökad effekt i lantbruket.

Läs mer...

Kommentarer inaktiverade för MCP Fodertillsats med Zeolit

3-årigt projekt med Ystad Kommun

Raatec har idag dagarna skrivit ett 3 års avtal med Ystad kommun om att utveckla användandet av MCP & Trichoderma till grönytor. Tillsammans ska vi jobba för att förbättra grönytorna på Sandskogens Idrottsplats. Målet är att få en mer hållbar gräsyta, minska användning av bekämpningsmedel och minska näringsläckaget till naturen.

Kommentarer inaktiverade för 3-årigt projekt med Ystad Kommun

Test med MCP-zeolit i hemmamiljö

För 7 år sedan planterades flera krukor med MCP och lika många utan, för att göra ett litet ovetenskapligt test. Krukorna har fått lika mycket kärlek, vatten, sol, vind och annat som de kan råka ut för i en villaträdgård i utkanten av en lite större stad. Bilderna nedan visar hur krukorna med MCP (till höger i bild) har magasinerat och fördelat näring och vatten på ett bättre sätt.  

Kommentarer inaktiverade för Test med MCP-zeolit i hemmamiljö

Grattis!

Ett stort grattis till våra kunder som kom med på topplistorna 2016 som publicerades i samband med Sveriges Grisföretagares årsstämma! Information för utvalda företag på topplistan Livsvin. För att få fram de bästa besättningarna vägs antal avvanda per kull, andel förstagrisare och andel semin ihop till ett index. Uppgifterna hämtas från WinPig och PigWin och grundas på renrasiga djurs grisningar, betäck­ningar och avvänjningar under 2016. Antal avvanda per kull är korrigerat för om det är gyltkullar och om det är korsningskullar. Listan är framtagen i samarbete mellan Svenska Köttföretagen och Gård&Djurhälsan. Utifrån de resultat som sänts in från besättningar med WinPig eller PigWin tas det varje år fram topplistor med de bästa besättningarna.  

Kommentarer inaktiverade för Grattis!

Se den stora fördelen med blocktorv

RHP certifierad blocktorv plockas upp och torkas på pallar under presenningar som skydd mot kontaminering. Se mer i filmen på fördelarna med blocktorv jämfört med harvtorv.

Läs mer...

Kommentarer inaktiverade för Se den stora fördelen med blocktorv


LogoRaaFilm

Framtida mediaforskare anser att våra ”milleniumbarn” styr sitt informationsflöde mot smartphone, surplattor och datorer. Redan idag, 2015, används dessa mediabärare i genomsnitt 95 ggr/dag. 2020 kommer 60-70% av handeln ske via smartphone/dator och rörlig bild är ett krav. Därför är det viktig för alla som vill visa sina produkter att nå ut till köpare på Youtube, Vimeo mfl Vad kan vi då göra för dig?

Friskare grisar

Bollerup Grisar from Thomas Merlöv on Vimeo.

MCP Blocktorv med MCP Zeolit och järn ger friskare grisar.
Kolla in de glada grisarna på Bollerup Naturbruksgymnasium.

MCP Foder

Sedan 2008 har Bollerups Naturbruksgymnasium använt MCP foder i grisstallarna. Tessan Frank visar här hur de använder siktad blocktorv från Scanpeat och, såklart, även MCP zeolit, som järntorv, avvänjning och fodertillskott. Kontakta din foderleverantör för inblandning av MCP i ditt foder.

MCP Equus™

MCP Equus - en ny produkt att komplettera i hästens foder. vagn_mcp
MCP Equus™ – är unikt och fungerar positivt för hästens matspjälkning, vitalitet och välbefinnande.