Se den stora fördelen med blocktorv

RHP certifierad blocktorv plockas upp och torkas på pallar under presenningar som skydd mot kontaminering. Se mer i filmen på fördelarna med blocktorv jämfört med harvtorv.

Read More...

Kommentarer inaktiverade för Se den stora fördelen med blocktorv

Nu går vi vidare i vår utvecklingen mot framtiden

– Samarbetet kommer att ge ökat fokus och synergieffekter eftersom OMYA är marknadsledande på kalkmarknaden i världen, samtidigt skapa ökad trygghet för RaaTecs kunder och nya utvecklingsmöjligheter för alla parter, säger Thomas Merlöv, VD, RaaTec AB

Read More...

Kommentarer inaktiverade för Nu går vi vidare i vår utvecklingen mot framtiden

Vinternyheter från Ystad

December i Ystad. Se hur det gick med A-fotbollsplanen där det i majmånad lades på MCP zeolit.    

Kommentarer inaktiverade för Vinternyheter från Ystad

Torvens påverkan på miljö och klimat

Remissvar ”Torvutvinningens och torvanvändningens klimat och miljöpåverkan” M2015/03518/Nm

Read More...

Kommentarer inaktiverade för Torvens påverkan på miljö och klimat

Raatec i samarbete med Södra Skogsenergi

Målet är att använda torven på ett förnuftigt sätt och minska miljöbelastningar. Idag använder vi redan kvaliteter till grisar för att utesluta antibiotika och zink, minska utsläppen av övergödande kväve från ventilationsluften från stallar.

Read More...

Kommentarer inaktiverade för Raatec i samarbete med Södra Skogsenergi


LogoRaaFilm

Framtida mediaforskare anser att våra ”milleniumbarn” styr sitt informationsflöde mot smartphone, surplattor och datorer. Redan idag, 2015, används dessa mediabärare i genomsnitt 95 ggr/dag. 2020 kommer 60-70% av handeln ske via smartphone/dator och rörlig bild är ett krav. Därför är det viktig för alla som vill visa sina produkter att nå ut till köpare på Youtube, Vimeo mfl Vad kan vi då göra för dig?

Friskare grisar

Bollerup Grisar from Thomas Merlöv on Vimeo.

MCP Blocktorv med MCP Zeolit och järn ger friskare grisar.
Kolla in de glada grisarna på Bollerup Naturbruksgymnasium.

MCP Foder

Sedan 2008 har Bollerups Naturbruksgymnasium använt MCP foder i grisstallarna. Tessan Frank visar här hur de använder siktad blocktorv från Scanpeat och, såklart, även MCP zeolit, som järntorv, avvänjning och fodertillskott. Kontakta din foderleverantör för inblandning av MCP i ditt foder.

MCP Equus™

MCP Equus - en ny produkt att komplettera i hästens foder. vagn_mcp
MCP Equus™ – är unikt och fungerar positivt för hästens matspjälkning, vitalitet och välbefinnande.