Torvens påverkan på miljö och klimat

Remissvar ”Torvutvinningens och torvanvändningens klimat och miljöpåverkan” M2015/03518/Nm Naturvårdsverket har helt förbisett svensk djurvälfärd och svensk närmiljö när de tagit fram sin rapport gällande torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan. Svensk torv ger: Mindre användning av antibiotika. Lägre utsläpp av ammoniak och andra försurande ämnen från svin- och fjäderfästallar. Högre överlevnad hos djuren i stallar med torv, särskilt smågris. Bättre och jämnare tillväxt på djuren. Bättre stallmiljö vilket gynnar såväl…

Read More…

Kommentarer inaktiverade för Torvens påverkan på miljö och klimat

Raatec i samarbete med Södra Skogsenergi

Målet är att använda torven på ett förnuftigt sätt och minska miljöbelastningar. Idag använder vi redan kvaliteter till grisar för att utesluta antibiotika och zink, minska utsläppen av övergödande kväve från ventilationsluften från stallar.

Read More...

Kommentarer inaktiverade för Raatec i samarbete med Södra Skogsenergi

Fullmatad från MCP

Solgården har i många år försett våra kunder med välmatade krukor med MCP vilket innebär att växten håller betydligt längre hemma på fönsterkarmen. Vem vill inte att blomman skall vara vacker så länge som möjligt?

Read More...

Kommentarer inaktiverade för Fullmatad från MCP

MCP Strö, för en bättre miljö

Torv, Spån och MCP i en blandning som förbättrar luften för alla djur, minskar lungsjukdomar och ger ett fantastiskt underlag bla för kycklingen. Bra för arbetare. Bra för vår miljö.  

Kommentarer inaktiverade för MCP Strö, för en bättre miljö

Läs om MCPhuman, speciellt idrottare

Panaceo är en medicinteknisk produkt för oss människor med samma zeolitmineral som MCP använder. PMA-zeolit sägs vara effektiv i bindningen av fria radikaler och andra gifter som lagras i vår kropp och bryter ner vår energi. För mer information titta in på www.mcphuman.se

Kommentarer inaktiverade för Läs om MCPhuman, speciellt idrottare


LogoRaaFilm

Framtida mediaforskare anser att våra ”milleniumbarn” styr sitt informationsflöde mot smartphone, surplattor och datorer. Redan idag, 2015, används dessa mediabärare i genomsnitt 95 ggr/dag. 2020 kommer 60-70% av handeln ske via smartphone/dator och rörlig bild är ett krav. Därför är det viktig för alla som vill visa sina produkter att nå ut till köpare på Youtube, Vimeo mfl Vad kan vi då göra för dig?

Friskare grisar

Bollerup Grisar from Thomas Merlöv on Vimeo.

MCP Blocktorv med MCP Zeolit och järn ger friskare grisar. Kolla in grisarna på Bollerup.

MCP Foder

Använts sedan 2008 i grisstallarna på Bollerups Naturbruksgymnasium. Tessan Frank visar här hur de använder siktad blocktorv från Scanpeat och, såklart, även MCP, som järntorv, avvänjning och fodertillskott. Kontakta din foderleverantör för inblandning av MCP i ditt foder.

MCP Equus™

MCP Equus - en ny produkt att komplettera i hästens foder. vagn_mcp
MCP Equus™ – är unikt och fungerar positivt för hästens matspjälkning, vitalitet och välbefinnande.